Chế độ nghỉ phép năm và cách tính lương nghỉ phép năm cho người lao động

560 Lượt xem

Chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

Đối với người lao động làm việc tại một công ty/doanh nghiệp/tập đoàn đủ 12 tháng trở thì thì sẽ được nghỉ phép hàng năm  và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Ở mỗi một công việc đều có tính chất và đặc thù khác nhau, vì vậy số ngày nghỉ phép năm cũng phụ thuộc từng lĩnh vực cụ thể như sau:

chế độ nghỉ phép năm

  • Thanh toán nghỉ phép 12 ngày/năm đối với những người làm công việc trong điều kiện bình thường.
  • Thanh toán chế độ nghỉ phép năm 14 ngày/năm đối với những người làm công việc nặng nhọc, độc haị, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trí phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật.
  • Thanh toán chế độ nghỉ phép 16 ngày/năm đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Tuy nhiên, để được nghỉ phép được hưởng nguyên lương các bạn cần chú ý phải làm mẫu đơn xin nghỉ phép đúng theo quy trình, nếu không làm đúng theo quy trình nghỉ phép thì đồng nghĩa với việc đơn xin nghỉ phép của bạn không có giá trị và bạn buộc phải nghỉ phép không lương.

Quy trình nghỉ phép chuẩn

Bước 1: Làm đơn xin nghỉ phép

Bạn có thể lấy mẫu đơn xin nghỉ phép từ phòng nhân sự ở công ty, hoặc để tích kiệm thời gian bạn có thể download mẫu đơn xin nghỉ phép ở trên mạng, rồi chỉnh sửa chức vụ/vị trí sao cho phù hợp.

Bước 2: Lấy xác nhận từ người trực tiếp quản lý

Trong quá trình chờ xác nhận bạn nên nói qua về thời gian nghỉ phép không lương của mình kéo dài từ ngày nào đến ngày nào đến ngày nào, để người quản lý phân chia hợp lý lại công việc.

chế độ nghỉ phép năm

Bước 3: Gửi lên phòng nhân sự

Lúc này, phòng hành chính nhân sự có trách nhiệm xem xét và duyệt đơn của bạn, lưu vào hồ sơ tình ngày nghỉ phép.

Làm đầu đủ các bước trên thì đơn xin nghỉ phép của bạn mới đúng luật, đúng theo quy trình và bạn vẫn được hưởng nguyên lương trong quá trình nghỉ phép.

Cách tính lương nghỉ phép năm cho người lao động

Tiền nghỉ phép trong năm = ( Tiền lương làm căn cứ để trả lương phép : Số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề trước khi trả lương phép ) x Số ngày nghỉ phép hằng năm.

Trong đó:

Tiền lương làm căn cứ để trả lương phép được quy định như sau:

+ Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm

+ Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm

+ Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Hi vọng, với những chia sẻ trên sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn về chế độ nghỉ phép năm và cách tính lương nghỉ phép năm cho người lao động.